El 16 de novembre de 2018 hem realitzat el XXVI Congrés del Grup Oncològic Català-Occità que ha tingut lloc a l'Hospital del Mar de Barcelona. Hem tingut una participació de 207 assistents francesos i catalans del quals 51 eren metges, 19 físics, 69 tècnics superiors en radioteràpia, 6 infermers, 5 professors i 33 alumnes de les escoles de tècnics.

El fil conductor d'aquest congrés ha estat discutir les possibilitats de noves indicacions per a la radioteràpia en el context de les noves tecnologies disponibles i noves estratègies de tractament.

Per això, des del punt de vista clínic, s'han presentat les possibilitats de la radioteràpia intraoperatòria amb fotons de baixa energia i s'ha discutit l’interès del tractament del tumor primari pulmonar, mamari, prostàtic en els pacients amb malaltia disseminada no oligometastàtica però en resposta als nous esquemes de tractament sistèmic. En sessions conjuntes s'ha considerat la indicació de reirradiació en els tumors de pròstata, mama i esfera de cap i coll, i també el paper de la radioteràpia en el maneig de les malalties benignes proliferatives o inflamatòries que no responen als tractament habituals.

Des del punt de vista tecnològic, s'han comunicat les experiències dels sistemes de tracking de pròstata amb detecció de transponedors i amb sistemes de verificació per superposició de superfícies lligats a les unitats de tractament com a sistemes de control de qualitat del posicionament.

A les sessions de radiofísics, s'han comunicat la experiència de l’ús de la tomografia d’energia dual, l'ús d’impressores 3D per a diferents usos dins la radioteràpia, per exemple per a la generació de motllos personalitzats en braquiteràpia, i les aportacions del grup de treball sobre scripting al programari de dosimetria.

Al mateix temps, la sessió dels tècnics superiors en radioteràpia ha estat focalitzada sobre el hipofraccionament extrem i les vessants pràctiques per a la seva aplicació en la estereotàxia cranial i extracranial en diferents localitzacions anatòmiques.

El nivell de les conferències ponències i comunicacions presentades, més de 40 en total, ha estat molt alt, el que ha contribuït a la satisfacció expressada pels participants a la fi d'aquesta edició dedicada a impulsar l'expansió de noves indicacions de la radioteràpia en el nostre entorn i en el si del nostre grup GOCO.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació!