El seminari diocesà Monte Corbán de Santander va acollir la setmana, del 28 al 31 de juliol, el curs de Medicina Innovació en oncologia. El repte de les unitats funcionals, organitzat per la Universidad Católica de Valencia "Sant Vicente Martir" i l'Associació Terapèutica en Hematologia i Oncologia Mèdiques de l'Hospital Arnau de Vilanova.

Durant el curs es van citar quinze oncòlegs, patòlegs, radiòlegs, cirurgians, psicòlegs i infermers, que van analitzar la detecció i els avenços en el tractament precoç del càncer, considerada la primera causa de mort en la població menor de 75 anys.

Aquests experts van compartir les solucions tant assistencials com de gestió de recursos, investigació i formació que han permès millores significatives en la supervivència en les últimes dues dècades, així com els reptes als quals s'enfronten pacients, metges i gestors en l'actualitat. Les sessions, adreçades a professionals, amb cabuda tant per a especialistes en formació com a estudiants de medicina i personal d'infermeria, es van dividir segons les unitats funcionals de gestió de patologia tumoral, impulsades en els seus orígens pels "Comprehensive Cancer Centers" dels Estats Units, on els especialistes de diferents àrees s'uneixen en el tractament d'una patologia cancerígena concreta per tal d'oferir la millor opció terapèutica de forma individualitzada.

Les sessions, dirigides pel professor d'oncologia de la UCV i cap de Servei a l'Hospital Arnau de Vilanova, Dr Antonio Llombart, es van centrar successivament en les unitats de mama, pulmó, digestiu i cures contínues.

Més informació: Universidad Católica de Valencia